TEKNOLOJİ

Havuz seçimi her şeyden önce yapılan yatırımdan uzun süre yararlanmak amacına yönelik bir teknik tercihidir... Prensip olarak teknik basit olduğu sürece daha uygun, daha etkin ve geçerli olacağı bir vakadır. Desjoyaux un ünü sağlamcılık olarak bilinse bile, yaratıcılık ve bilimselliği göz ardı etmez. Tam tersine Desjoyaux havuzlarının diğerlerinden farkı 2 devrimci konsepte dayanmasıdır, bunlar basitlik, uzun solukluluk, dayanıklılık ve tamamlayıcılık özelliklerine sahiptirler.

Klasik Havuz Detayları


Filtrasyon:

1)- Makine dairesi ,denge deposu , boru tesisatları ve galeri gerektirir. Filtrasyon kum filtreleri ile sağlanır. Taşma kanallarından (2mm. den taşma) alınan su borular ile makine dairesindeki kum filtresine iletilir. Burada temizlenen su tekrar havuza gönderilir. Taşma kanalları zeminde oturmalardan büyük ölçüde etkilenir. Kum filtreleri ayda bir kez ters yıkama ile temizlenmelidir.Betonarme:

2)- Havuz taban betonu; hafriyatın ardından gerekli demir donatısının yapımından sonra atılır. Taban betonundan sonra ahşap kalıplar uygulanacak havuz projesine göre yapılarak demir donatısı bağlanır. Taban betonu ile perde betonu ayrı zamanlarda atılarak havuz betonarmesi oluşturulur. Ahşap kalıplar betonun dökülmesinden sonra sökülür.

* Klasik betonarmede ahşap kalıplarla istenilen şekil ve formları uygulamak zordur. Kalıpların ve betonarmenin yapımı uzun zaman alır. (50 m² 2 hafta)

Seramik Kaplama:

1)- Havuz seramik uygulaması;

• Derz araları bakteri barındırmaya ve yosun tutmaya müsaittir., • Seramik havuz her yıl boşaltılmalı derzleri kimyasallarla temizlenmelidir. Suyun boşaltılması ve tekrar doldurulması seramiklerin zarar görmesine neden olur, • Derz araları gerek kimyasal temizliğinde gerekse zemin hareketlerinde çok çabuk deformasyona uğrayarak kılcal çatlaklık oluşturur.Bu da su sızıntısı demektir. • Bakterilerle mücadelede daha fazla klor kullanımı gerektirir.

2)- Seramik uygulaması;

• Yalıtım yapılmadan önce yüzey temizlenmeli, •Tüm keskin köşeler aderans arttırıcı katılmış harç ile yuvarlatılmalı, • Aydınlatma lambaları etrafı PU mastık ile mastiklenmeli, • Soğuk derz hizalarında mutlaka takviye tülü kullanılmalı, • Seramik kaplamada uzun boylarda PU mastık ile dolgu yapılmalı aksi takdirde seramikte kabarmalar oluşacaktır. • Taşma kanallarının betonarmesi havuz betonarmesinden ayrı dökülmelidir.
Acart Havuz Detayları


Filtrasyon:

1)- Makine dairesi ,denge deposu , boru tesisatları ve galeri gerektirmez. Filtrasyon; lokal temizlik sağlayan motor ve temizleme ünitesi (15 mic. tekstil filtre) olmak üzere iki bölümden oluşan filtrelerle sağlanır. Taşma kanalları olmadığından zeminde oluşabilecek oturmalar filtrasyonu etkilemez. Filtre torbaları kullanıma bağlı olarak 2 günde bir basınçlı suyla temizlenmelidir. Mega Filtre torbası 30 günde bir temizlenir.Betonarme:

2)- Hafriyatın ardından projeye uygun olarak atölyede hazırlanmış aktif kalıcı P.P.P kalıplar zemine oturtulur. Taban ve perde kalıplarının demir donatısı bağlanarak beton tek seferde dökülür. Taban betonu ile perde betonu aynı zamanlarda (monoblok olarak) atılarak havuz betonarmesi oluşturulur. Soğuk derz oluşumu engellenir.P.P.P kalıplar sökülmez. * Desjayaux betonarmede Aktif P.P.P kalıcı kalıplarla istenilen şekil ve formları uygulamak çok kalaydır. Kalıpların kurulumu ve betonarmenin apımı çok kısa sürer.(50 m² 1,5gün)

Liner Kaplama:

1)- Havuz liner uygulaması;

• Yalıtım gerektirmez,
• Aderans arttırıcı katılmış harç uygulanmaz,
• Aydınlatma lambaları etrafına PU mastık gerektirmez,
• Soğuk derz yoktur. Takviye tülü uygulanmaz,
• Liner 600 C’ de kaynak yapılmak suretiyle havuz yüzeyine yapıştırılmadan uygulanır . Kabarma ve çatlama riski yoktur.
• Taşma kanalları ve derzler yoktur.

2)- Liner uygulaması;

• Derz araları olmadığından, bakteri barınması ve yosun tutması söz konusu değildir. • Suyun boşaltılması ve tekrar doldurulmasına gerek yoktur.5 yıl boyunca (periyodik bakımı yapıldığı taktirde). •Liner esnek malzeme olduğundan kırılma ve çatlama riski yoktur. Zemin hareketlerinden etkilenmez.Su sızdırma riski kesinlikle yoktur. • Bakterilerle mücadelede daha az (%40) klor kullanımı gerektirir.

Aktif P.P.P Kalip

Aktif devamlı beton kalıp

Hazır Merdiven

R 176 Merdiven R 276 Merdiven

Çevre Taşı

Klasik Geleneksel Traverten Ahsap Kaplama

Yapım Aşaması

Havuz Yapım Aşaması

Liner Yapı

Liner Kaplama Takviyeli

Filitrasyon Sistemi

Borusuz Filitrasyon

Filtre Çeşitleri

Üstten Takma Filitre
Ankastre Filitre
Merdiven Filitre

Yapı

Filtrasyon

Liner Kaplama

Liner Yapı,Havuz Liner Yapı,Laynır,Lineer,Havuz İç Kaplama Liner,Liner Renkleri,Desjoyaux,Su Sızdırmaz Liner,İzolasyon