Havuz Güvenliği

Havuz Suyunun Özellikleri

 • Havuz suyu temiz, berrak, tortusuz olmalı, havuzun en derin noktası net olarak görünmelidir.
 • Havuz suyu arıtımdan geçmeli ve havuza verilen su devamlı olarak klorlanmalıdır.
 • Havuz suyunun klor miktarı gün içinde kontrol edilmelidir.
 • Havuz suyuna ait analiz sonuçları halkın görebileceği bir yerde asılı olmalıdır.

Havuzun Fiziki Özellikleri

 • Havuzun köşeleri kazaları engellemek için kavisli olmalıdır.
 • Taban ve duvarlar açık renkli malzeme ile yapılmış olmalıdır
 • Taban ve duvarlar kolay temizlenebilir malzemeden olmalıdır.
 • Havuzun etrafında ve bütün çevresi boyunca taşma oluğu bulunmalıdır.
 • Taşma oluğu azami su seviyesinde olmalıdır.
 • Havuzun kenarında karşılıklı en az 2 merdiven bulunmalıdır.
 • Merdivenlerin 2 yanı tutamaklı olmalıdır.
 • Havuzda atlama kulesi varsa çok sağlam, sarsılmayacak malzemeden yapılmış olmalıdır.
 • Havuz ve havuzun gezinti yeri taban malzemesi kaygan olmamalıdır.
 • Havuzun gezinti yerindeki su ve pislikler havuza akar konumda olmamalıdır.
 • Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı soyunma kabinleri olmalıdır.
 • Soyunma yerlerinin havalandırması yeterli olmalıdır.

Havuzun Hijyenik Özellikleri

 • Havuza girmeden önce duş alınmalıdır.
 • Havuza girmeden önce, içerisi dezenfaktan bir mayi ile doldurulmuş bir ayak yıkama havuzundan geçilmelidir.
 • Kadın ve erkek tuvaletleri ayrı olmalıdır.

Havuzda Güvenlik Tedbirleri

 • İp, simit vb malzeme havuz suyu üzerinde olmalıdır.
 • İlkyardım görevlisi olmalıdır.
 • Havuzun derinliğini gösterir işaretler havuz yan duvarında olmalıdır.
 • Havuzun en derin yerinde bulunan seki diski görünür olmalıdır.

Kapalı Yüzme Havuzlarının Işık ve Havalandırılması

 • Geceleri bol ışık temin edilmelidir.
 • Havuzun içi gizli elektrik lambalarıyla aydınlatılmış olmalıdır.
 • Soyunma ve giyinme yerleri yeterli derecede aydınlatılmış olmalıdır.
 • Havalandırılması yeterli olmalıdır.
 • Kışın ısıtma yeterli olmalıdır.
 • Kışın kullanılıyor ise yüzme havuzu ile soyunma yerlerinin sıcaklığını düşürmeden devamlı olarak havalandıran bir tertibat olmalıdır.

Açık Yüzme Havuzunun Konumu

 • Havuz yeterince güneş almalıdır.
 • Çevre kirliğinden uzak olmalıdır.